26 oktober 2017

Coaching angst en fobieën

Angst en paniek zijn nare gewaarwordingen, die je liever niet wilt voelen. angst
Mensen met angst en paniek-klachten zijn geneigd een oplossing te zoeken in het vermijden van bepaalde situaties.
Of zij proberen hun angstgevoelens te onderdrukken met medicijnen.

Veel van onze cliënten hebben diverse therapieën achter de rug, meestal met onbevredigende resultaten. “U moet er maar mee leren leven” is vaak het eindbod. Hierdoor wordt het idee “zie je wel, ik ben niet te helpen” bevestigd.

Ons coachtraject start met een kennismaking/intakegesprek waarbij de hulpvraag en de problemen die de cliënt ondervindt, op tafel komen. De cliënt krijgt een werkboek dat als rode draad door de coaching loopt. Dit traject omvat minimaal 15 gesprekken van gemiddeld 1,5 uur. De coach doorloopt samen met de cliënt een beproeft traject waarvan de resultaten zondermeer bewezen goed zijn.

Heeft angst een belangrijke belemmerende plaats in jouw leven en wil je hier vanaf ga ik graag met je aan de slag.